Informatie m.b.t. gebruik Li-Ion Accu’s

  • Batterijen en accu’s kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens en milieu.
  • Het is daarom van belang dat afgedankte batterijen en accu’s gescheiden van het huishoudelijk afval worden ingezameld en verwerkt.
  • De accu’s zijn daarom gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbak symbool.
  • Afgedankte accu’s van onze fietsen kunt u kosteloos bij Cyclefix aanmelden en inleveren. Wij zorgen ervoor dat de afgedankte accu’s volgens de wettelijke regels worden verwerkt en de materialen kunnen worden hergebruikt.
  • Voor meer informatie of de inleverpunten bij Cyclefix kunt u kijken op onze website of op de website www.inlever.info